Un DIH reprezintă o cooperare regională cu mai mulți parteneri (inclusiv organizații – RTO, universități, asociații industriale, camere de comerț, incubatoare / acceleratoare, agenții de dezvoltare regională și chiar guverne) și poate avea, de asemenea, legături puternice cu furnizorii de servicii din afara regiunilor.

Centrele europene de inovare digitală (EDIH) vor avea atât funcții locale, cât și europene. Finanțarea UEva fi pusă la dispoziție pentru hub-urile care sunt deja (sau vor fi) susținute de statele membre (sau deregiuni), pentru a crește impactul finanțării publice.

Centrele europene de inovare digitală (EDIH) joacă un rol central în programul Digital Europa pentru astimula adoptarea pe scară largă a noilor tehnologii precum inteligența artificială (AI), High PerformanceComputing (HPC) și securității cibernetice, precum și a altor tehnologii digitale de către industrii (înspecial IMM-uri) și organizații din sectorul public din Europa.

Programul Europa Digitală va crește capacitatea huburilor selectate pentru a acoperi activități cu ovaloare adăugată europeană clară, bazată pe crearea de rețele de hub-uri și promovarea transferului decunoștințe.

FIT Digital Innovation Hub

Având în vedere că în România doar 1 din 12 IMM-uri au un nivel avansat de digitalizare, în timp ce la nivel european raportul este de 1 la 5, inițiatorii acestui proiect consideră că transformarea digitală trebuie să devină o prioritate pentru societatea și economia românească.

FIT Digital Innovation Hub a fost înființat de Consiliul Național Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna, Asociația Incubatoarelor și Centrelor de Afaceri din România, Asociația pentru Inovare și Tehnologie și Iceberg Consulting (în calitate de orchestrator).

Misiune

Misiunea Futures of Innovation and Technology (FIT) - Digital Innovation Hub este de a facilita colaborarea între actorii regionali - companii private, instituții publice, mediul academic, IMM-uri, inovatori, institute de cercetare, clustere - cu scopul generării de inovare și plus-valoare prin implementarea soluțiilor de transformare digitală.

Organizațiile din Regiunea Centru vor putea beneficia de informații și resurse din cercetări oferite de Universități, excelență în procese tehnologice din cadrul companiilor din zonă (industrie 4.0, automotive, industrie aerospațială, turism, industria manufacturieră, etc)